Maller i Danmark – Hva’ nu?

0
2782
maller i danmark

Siden Fisk & Fri frigav nyheden om, at mallen nu er registreret som hjemmehørende art i Danmark, er der sket mange spændende ting.

Fisk & Fri har her på fredag den 24. november inviteret Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Naturfredningsforening, DTU Aqua, Danmarks Naturhistoriske Museum, Miljø- og Fødevarestyrelsen samt Sorø Lystfiskerforening til et møde om mallens fremtid i Danmark. Årsagen til, at netop Sorø LF er inviteret, er at Sorø Søerne vil være det oplagte sted at starte re-introduktions projektet, da det var her, at de sidste forekomster af ynglende danske maller var.

Der har været stor interesse omkring projektet – samt at udsætte maller i det naturlige udbredelsesområde, der dækker Sjælland, Fyn samt Østjylland syd for Djursland. Interessen for re-introduktionen af mallen har været så stor, at Odense Å Sammenslutningen, som består af 23 foreninger fra Danmarks Sportsfiskerforbund med sammenlagt 2200 medlemmer – på deres facebookside har lavet en undersøgelse, hvor 251 lystfiskere gav deres mening til kende. Resultatet, som du kan se på ovenstående screendump, var at 77 % af lystfiskerne ønskede en re-introduktion af maller i Odense å, mens blot 23 % var imod. – Odense Å sammenslutningen tager sagen op igen til næste generalforsamling i begyndelsen af det nye år, så det bliver spændende at følge projektet – også på Fyn.maller i odense å

Danmark er via Rio Konventionen samt de 20 Biodiversitets mål fra den japanske Aichi Konference i 2010 forpligtiget til at have en plan for, hvordan man kan genopbygge bestandene af truede arter – heriblandt mallen – senest i 2020. Det er derfor på høje tid, at der bliver truffet nogle beslutninger og sat gang i projektet, hvis vi skal leve op til vores forpligtigelser omkring artsmangfoldighed i Danmark.