Som det ses af konkurrenceplakaten bliver der fanget nogle regulære kæmpehavørreder i Karup Å. Senest var det Morten Wølck som fangede en havørred på ikke mindre end 12,7kilo. HAVØRREDFISKERIET I KARUP Å er af international høj klasse, og der bliver hvert år fanget nogle imponerende ørreder af grove proportioner i det jyske vandløb. Fra d.14-16. august 2009 afholdes for 9.gang Karup Å Fiskekonkurrence, og her har du mulighed for at fange en drømmefisk og måske også hjemtage nogle af de flotte præmier som er sat på højkant.

Fra arrangørernes side forlyder det, at årets fiskeri indtil nu har været godt. – Dette blev understreget, da der d. 06.06.09 omkring Hagebro blev fanget en magnumhavørred på 12,7 kg og 96 cm lang. Den største stangfangede danske havørred i flere år. Et kig på fangstjournalen afslører, at fiskeriet er rigtigt godt i år. D. 21.06 fangede Poul Lauridsen fra Holstebro en duble bestående af først en havørred på 8,10 kg, og en time senere landede Poul Lauridsen en fisk på 5,2 kg.

Overskuddet fra fiskekonkurrencen går ubeskåret til vandløbsrestaurering langs Karup Å, så vælger man at deltage kan man samtidig være med til at sikre fiskeriet i åen for eftertiden. Karup Å Sammenslutningens vision er, at havørrederne er selvproducerende i løbet af nogle år, og det kræver selvfølgelig nogle midler og ressourcer.

Indvejningen samt præmieoverrækkelsen finder sted ved Trevad Ørredpark, Møllevej 1, 7800 Skive, der ligger mellem Hagebro og Skive. Lørdag d.15. kl.08.30 er der introduktion til åen og gennemgang af fiskemulighederne i Karup Å systemet. Information om overnatningsmuligheder samt tilmelding til introduktion af åen kan ske på tlf: 20 97 59 95 eller pr. email: infokarupaa@gmail.com

Præmiesummen lyder på mere end 75.000kr, og skulle du have fået mod på at dyste om præmierne kan du downloade et girokort, der fungerer som deltagerbevis her: http://karupaa.dk/documents/konkurrence/giro2009.pdf

Mere information om fiskekonkurrencen "Fra Udspring til Udløb" 2009 kan findes på www.karupaa.dk