Laksesæson skydes i gang i Holstebro

  • 13-04-2017
simon-laks
Simon Shimizu med sin kæmpe Storå laks.

Søndag den 16. april 2017 starter laksesæsonen i Storå i Holstebro med et brag af en premiere, der rigtig ”hørmer”, som en rutineret lystfisker ville sige

I efteråret fangede Simon Shimizu den formodede største laks i Danmarkshistorien i Storå. I år er kvoten større end nogensinde, så der er store chancer for at få en stor lækker laks på krogen.

”I Udvalget for Erhverv og Turisme sætter vi fokus på laksefiskeri i Storå, som har et stort uudnyttet turismepotentiale. Vi er derfor glade for, at lokale aktører bakker op og arrangerer en spændende opstart på laksesæsonen”, siger Søren Olesen, der er formand for Udvalget for Erhverv og Turisme i Holstebro Kommune.

Ved premieren inviterer Northwest Fishing Guides til laksepral i den nye Storå Salmon-Lodge, Naurvej 35 i Naur kl. 14-16. Her kan alle lystfiskere komme og få målt Storålaks fra premieredagen og få den målt og vejet. Den smukkeste laks kåres som dagens vinder med en præmie, og alle laks som indvejes, deltager i lodtrækningen om gode præmier.

Samtidig bliver der mulighed for at se og prøve tøj og flue-stænger fra HARDY.

De to fiskeguider fra Northwest Fishing Guides, Per Haaning og Kennet Brask, er begge netop blevet Certificeret Dansk Fiskeguide ved Danmarks Sportsfiskerforbund. Sammen med de andre guider tilbyder de fiskeoplevelser med guide ved Vesterhavet, de vestjyske åer og vandløb, herunder naturligvis Storå, som løber gennem Holstebro by.

Om aftenen fejrer Idom-Råsted Borgerforening laksepremieren ved at indbyde alle lystfiskere til et spændende foredrag i Plexus i Idom kl. 20.00. Her vil Kenny Frost, der er rutineret laksefluefisker, fortælle om sine lystfiskeroplevelser og give tips om fluefiskeri i åen. Det er gratis, og alle er velkomne. Før foredraget er der fællesspisning samme sted. Det koster 100 kr. at deltage i fællesspisningen. Se mere på www.facebook.com/Laksefiskeri.Storaa/ eller www.laksefiskeri-storaa.dk.

Allerede om lørdagen den 15. april afholdes et træf, hvor der også er spisning. Her vil folk fra HOF, Holstebro og Omegns Fiskeriforening, være til stede, og de vil øse ud af deres erfaring samt give staldtips til lystfiskere. Der er endvidere mulighed for overnatning på stedet.

Den særlige storålaks
Laksen i Storå er særligt beskyttet og alt fiskeri i åerne er omfattet af regler om laksekvoter, fangstindberetning, særlige kroge mv., som hver fisker er forpligtet til nøje at følge.

Læs meget mere om laksefiskeri på www.visitholstebro.dk

Har du folkeregisteradresse eller sommerhus i Holstebro Kommune, kan du som hidtil fiske gratis på dele af kommunens fiskevand i Storå, Vegen Å, Råsted Lilleå og Holstebro Vandkraftsø. Det kræver et fiskekort, som kan udstedes via holstebro.dk. Husk også det lovpligtige fisketegn.

Kommerciel guidning i Storåen

  • 12-04-2017
En ung gut fik med en 141 centimeter laks fra Storåen sit livs fisk. Denne fisk er sammen med mange andre danske laksefangster i 2016 kronen på værket - og beviset på at årtiers målrettet ind-sats for at forbedre de danske vandløb har virket. Men der er dog også lidt malurt i bægeret.
En ung gut fik med en 141 centimeter laks fra Storåen sit livs fisk. Denne fisk er sammen med mange andre danske laksefangster i 2016 kronen på værket – og beviset på at årtiers målrettet indsats for at forbedre de danske vandløb har virket.

Følgende pressemeddelelse er udsendt af Holstebro og Omegns Fiskeriforening:

Efter henvendelser fra såvel lodsejere som foreningsmedlemmer har Holstebro og Omegns Fiskeriforening med omgående virkning besluttet, at der ikke tillades kommerciel guidning, hvor foreningen disponerer over fiskeretten.

Flere kommercielle aktører bekendtgør, at de udfører guidning ved Storå. Det støder såvel lodsejere som foreningsmedlemmer, at den støtte, de giver og har givet foreningen i forbindelse med genrejsningen af åen som et laksevand, skal kommercialiseres, og de har derfor opponeret mod dette.

Det er naturligvis vitalt for foreningen, at forholdet til lodsejerne er det bedst mulige. Bestyrelsen har på den baggrund besluttet, at kommerciel guidning ikke er tilladt på de dele af Storåsystemet, hvor fiskeriforeningen har dispositionsretten.
Foreningen bryster sig af, at have en særlig ”Storå-ånd”, hvor medlemmerne gerne viser nye lystfiskere til rette ved åen. Det sker typisk ved et tilfældigt møde, hvor man får sig en god snak.

I bestyrelsen er vi ofte blevet kontaktet at nye lystfiskere ved åen, der har ønsket at kvittere for den fine modtagelse, de synes, de har fået. Via Facebook kan der også på frivillig basis skabes kontakter.
Den ånd vil vi gerne bevare og styrke.

Med venlig hilsen

Holstebro og Omegns Fiskeriforening
Gunnar H. Pedersen
Formand

ARTSKONKURRENCEN I BRYNSHØJ P&T

  • 11-04-2017

Lørdag den 1. april var der på ny artskonkurrence i Brynshøj Put & Take ved Højby Sjælland i Odsherred.

Konkurrencen var en efterfølger til sidste års artskonkurrence. 40 mænd og kvinder folk fra hele landet var kommet til Højby for at deltage i begivenheden.

Konceptet var ganske enkelt, at fange så mange forskellige ørredarter som muligt. De otte forskellige arter som det var muligt at fange, var inddelt i et pointsystem. Det var under konkurrencen muligt at indveje tre fisk af hver art.

Op til konkurrencen blev der sat mange smukke fisk ud i søen. Blandt disse var der flere potentielle danmarksrekorder i arten rødding.

Der blev fanget godt med fisk på dagen, og seks forskellige arter kom på land. Der var flotte præmier til arrangementet, og top-3 kunne således modtage præmier for hele 12.000,00 kroner.

Alt i alt var det en super hyggelig dag i Brynshøj Put & Take, og mange af specialarterne er stadig at finde i søen. De største udsatte fisk i hvert art er ikke blevet fanget endnu, så mon ikke der kommer nogle smukke fangstbilleder i den kommende periode fra den Sjællandske sø.

Perfekt Putfiskeri i Påsken

  • 10-04-2017
Her ses vinderholdet fra Simons Grand Opening 2017
Her ses vinderholdet fra Simons Grand Opening 2017

Hos Simons P&T er der lagt hårdt fra land. Der er blevet udsat 2,4 ton ørreder til  søens Grand Opening, som løb af staben lørdag d. 8. april. Den totale udsætning af ørreder runder 3,5 ton inden Skærtorsdag, hvoraf 1,4 ton er i vægtklasse 4-9 kg. Det er altså nogle anselige bamser som Simon har udsat i sin sø. Som det kan ses af videoklippet var mandag d. 10. april dagen hvor børnesøen blev tunet til påsken.

Hele Påskeugen er der konkurrence om Kr. 9999,00 blandt alle der spytter 100 Kr. ekstra i kassen ved betaling af fiskekort, og så lige fanger en ørred over 5 Kg. inden kl. 15:00 hver dag. I kan læse mere om konkurrencen her 

 

10.000 ørreder til Københavnerne

  • 07-04-2017
5000 ørreder blev i midten af april sidste år sat ud i mundingen af Mølleåen.  Linda Bollerup fra Fyns Laksefisk og Rune Hylby fra Den sjællandske Grusbande var også sidste år ansvarlige for udsætningen.
5000 ørreder blev i midten af april sidste år sat ud i mundingen af Mølleåen.Linda Bollerup fra Fyns Laksefisk og Rune Hylby fra Den sjællandske Grusbande var også sidste år ansvarlige for udsætningen.

Kom frisk og deltag i udsætning af ørreder i påsken, for Langfredag den 14. april klokken 14.00, skal 10.000 små ørreder sættes ud i mundingen af Mølleåen.

Den sjællandske Grusbande og Fyns Laksefisk vil stå for selve udsætningen, og du må meget gerne dukke op og sætte din egen lille portion ørreder ud.

De mange små ørreder skal forbedre fiskeriet langs Øresundskysten fra Fishing Zealand-kommunen, Helsingør i nord, til Københavns Havn i syd, hvor fænomenet ”streetfishing” i disse år er under rivende udvikling.

De mange ørreder vil i den kommende tid, vandre ud i Øresund og vil i fremtiden bidrage til lystfiskernes fangster langs Øresundskysten.

Nogle vil formentlig endda kunne fanges i selve Københavns Havn, og med al respekt er det ikke mange hovedstæder i verden, der kan prale af ørredfiskeri langs havnemolerne.

Muligheden er opstået, da Fyns Laksefisk i Odense har haft en ekstraordinær fin overlevelse af ørreder, der skulle sættes ud i mundingen af vandløb i Nordsjælland.

Det er Fyns Laksefisk, der opdrætter ørreder til udsætning i blandt andet Nivå og Højbro Å, som en del af den nordsjællandske fiskepleje.

Men i år er der 10.000 ørreder i overskud.

DTU Aqua har givet grønt lys til udsætningen

Fiskeplejen planlægges og administreres af DTU Aqua i Silkeborg, der er ansvarlig for udsætningerne i hele Danmark. Og Peter Geertz Hansen fra DTU Aqua har givet tilladelse til at foretage denne ekstraordinære udsætning af ørreder.

– Det vil give et løft til fiskeriet efter havørred langs Øresundskysten og forhåbentlig vil mange af de københavnske fiskere få glæde af denne udsætning, forklarer Peter Geertz Hansen.

Ørrederne vandrer nemlig ud igennem mundingen af Mølleåen for at leve ”det frie liv” langs Øresundskysten.

– De små ørreder er alle afkom af moderfisk fanget under elektrofiskeri i efteråret 2015 i Esrum Å. Ørrederne er derfor genetisk godt rustet til at kunne klare sig, da moderfiskene er tilpasset livet langs Nordsjællands og Øresunds kyster, fortæller Peter Geertz Hansen.

Ørrederne vil dog aldrig kunne vandre op i Mølleåen for at gyde, da Strandmøllen, samt en håndfuld andre møller og andre spærringer, hindrer fiskene i deres gydevandring. Derfor er udsætningen alene en fiskeriudsætning, der skal tilgodese lystfiskeriet.

Grejbranchen støtter udsætningen

Finansieringen af de 10.000 ørreder har grejbranchen medvirket til, idet tre københavnske fiskegrejsforretninger har været sponsorer for udsætningen. Forst og Jagthuset i Lyngby, Sport Dres fra det indre København, samt Salmon Fly i Brønshøj har hver købt en portion ørreder til udsætningen, der foregår blot 12 km fra Langelinje.

Det er Den sjællandske Grusbande, der er et samarbejde mellem Danmarks Sportsfiskerforbund og Fishing Zealand, der står for selve udsætningen i samarbejde med Fyns Laksefisk, og du kan altså være med til at sætte fiskene ud Langfredag til en lille event ved Strandmøllen på Strandvejen 895, 2930 Klampenborg. Arrangementet forventes at begynde klokken 14.00.

Vi sætter akvarier op, så du kan se de små ørreder helt tæt på inden de bliver sat ud i Mølleåen og hvis du har lyst, kan du få en lille portion ørreder, som du selv kan sætte ud i åen.

-Det er en fantastisk gestus overfor de nordsjællandske og københavnske lystfiskere, og på vegne af Den sjællandske Grusbande, er jeg utrolig glad for det fine samarbejde til glæde for de mange tusinde lystfiskere i Københavnsområdet, som får glæde af denne ekstraordinære udsætning, fortæller Rune Hylby, der er bandeleder for Grusbanden.