Stop sandsugningen og beskyt Øresund

  • 23-05-2017

torsk

Fishing Zealand samt flere NGO’er og kommuner ønsker stop for sandsugning og bedre beskyttelse af Øresund. FZ, 14 danske og svenske kommuner, Länsstyrelsen Skåne samt en række NGO’er sender fælles erklæring til den svenske og den danske regering om at beskytte naturen i Øresund.

Erklæringen opfordrer regeringerne fra de to lande, til at gå sammen og indgå en ny fælles aftale om en langsigtet beskyttelse af Øresund. I dag foregår der eksempelvis sandsugning, der giver store lokale skader på havbunden. I erklæringen står der bl.a. ”Sandsugning skal stoppes i Øresund”.

Gennem adskillige måneder har en lang række personer og organisationer haft et stærkt samarbejde med et fælles mål. Fælles for alle deltagende aktører er, at alle vil have en bedre beskyttelse af Øresund og at sandsugning stoppes. Gordon P. Henriksen og Fishing Zealand har været en del af denne proces sammen med bl.a. Danmarks Sportsfiskerforbund, og de håber på, at når nu så mange organisationer og kommuner på begge sider af sundet står sammen, at politikerne vil lytte – og vigtigere endnu, handle på anbefalingerne fra Fishing Zealand og DSF.

Gordon P. Henriksen udtaler, at han har set frem til i dag, hvor erklæringen offentliggøres og arbejdet med at sætte fokus på visionerne kan begynde.

Stærkt varemærke for hele Øresunds-regionen
Kommunerne og NGO’erne understreger i erklæringen, at formålet ikke generelt er, at lægge begrænsninger på erhvervs- eller fritidsaktiviteter på vandet, men at det skal foregå bæredygtigt. På den måde kan vi både bevare det mangfoldige liv i vandet og det kan samtidigt blive et stærkt varemærke for hele Øresunds-regionen. Et sundt sund til en millionbefolkning.

Af erklæringen fremgår det, at:

Formålet med en beskyttelse af Øresund er primært at langtidssikre den helt unikke og meget varierede natur, som findes i sundet. Øresund skal stadig kunne benyttes af både erhvervs- og fritidsbrugere, men de enkelte aktiviteter skal foregå på en skånsom og bæredygtig måde.

En fremtidig og mere effektiv beskyttelse af Øresund skal således sikre at både nuværende og kommende generationer får størst mulig glæde af den rene og varierede natur vi har i et meget tætbefolket og kraftigt benyttet område. Denne kombination udgør samtidigt et kæmpepotentiale for formidling af viden om havmiljøet og et stort potentiale for turisme.

Hele erklæringen er blevet præsenteret for miljø og fødevareminister Esben Lunde Larsen og kan læses her: Fælles erklæring om beskyttelse af Øresund.

Forældet beskyttelse
Det meste af Øresund er beskyttet af et trawlforbud fra 1932, lavet af hensyn til skibstrafikken i sundet. Det ønsker kommunerne og NGO’erne afløst af en beskyttelse begrundet i sundets rige og unikke samling af meget forskellige plante- og dyresamfund. Den store rigdom beror på de markante dybdeforskelle, og de varierede bundforhold og saltholdigheder i Øresund.

Her findes alt fra klippekyster over stenrev til sand- og blød mudderbund. Der er registreret over 500 større arter af bunddyr ved Helsingborg og over 100 fiskearter i sundet. Fiskearterne har samtidigt en naturlig størrelses- og aldersstruktur – noget der sjældent ses i danske farvande, hvor store og gamle fisk oftest er en mangel pga. trawlfiskeriet.

FAKTA:

Følgende kommuner og län i Øresundsvandsamarbejdet støtter op om erklæringen:

Helsingør, Fredensborg, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal, Höganäs, Helsingborg, Landskrona Stad, Kävlinge, Lomma, Burlöv, Malmö Stad, Vellinge og Länsstyrelsen Skåne.

Følgende NGO’er står bag erklæringen:

OceanaFriluftsrådet, Fishing Zealand, Danmarks Sportsfisker Forbund, Øresundsfonden, Marinbiolog.se, Sea-U, Natürskyttsforeningen Skåne, ØresundsakvarietGreenpeaceWWFDanmarks NaturfredningsforeningDen Blå Planet.

Spiser ålene den invasive sortmundede kutling?

  • 22-05-2017

sortmundet-kutling_mund

I Karrebæk og Dybsø Fjorde vokser ålene usædvanligt hurtigt. Forskere vil nu undersøge, om det skyldes, at ålene spiser løs af de mange sortmundede kutlinger i området
Der er sjældent at høre noget positivt om den sortmundede kutling, som har invaderet de kystnære områder i den østlige del af Danmark til stor gene for miljøet og ikke mindst fritidsfiskerne. Men måske er de mange sortmundede kutlinger forklaringen på, at ålene i Karrebæk og Dybsø Fjord vokser usædvanligt hurtigt.

I 2011 og 2012 blev der udsat 75.000 små ål i Karrebæk Fjord med støtte fra fiskeplejemidlerne. Ålene er mærket med et lille såkaldt cw-mærke, som kan registreres med en scanner, og DTU Aqua har siden i samarbejde med lokale fritidsfiskere undersøgt de udsatte åls overlevelse og vækst i området.

”Allerede et til to år efter udsætningerne var nogle af ålene 40 cm lange, og det er usædvanligt. Det er et tegn på, at der er masser af føde tilstede for ålene, og vi har en formodning om, at ålene spiser løs af de mange sortmundede kutlinger i området,” siger marin fiskeplejekonsulent Mads Christoffersen, DTU Aqua.

DTU Aqua går nu i gang med at undersøge, om formodningen er korrekt, altså om ålene rent faktisk spiser sortmundede kutlinger. Det gøres ved at undersøge maveindholdet af de ål, der fanges i området. Undersøgelsen finansieres af fiskeplejemidlerne.

”Det bliver aldrig ålen, der udrydder kutlingen, men det er fint, hvis ålen bruger en ressource, som vi ikke selv står og skal bruge,” siger Mads Christoffersen.

Øresundsakvariets aktiviteter i Kristi himmelfartsferien

  • 19-05-2017
Foto: Tania Lundberg Lykkegaard
Foto: Tania Lundberg Lykkegaard

I Kristi himmelfartsferien ser Øresundsakvariet på havdyrenes form og hvad den kan fortælle om deres levested og føde. Hvorfor er nogen fisk tynde og lange? Mens andre er flade eller tykke? Hvorfor har torsken overbid? Og er det smart at have underbid? Hvad betyder formen (altså på fisken), for det sted hvor fisken lever? Få svar på spørgsmålene og mange flere i himmelfartsferien. Bliv klogere på havdyrenes former, klap en fladfisk og sig hej til taskekrabben.

Rør ved levende havdyr

• Alle dage i Kristi himmelfartsferien
o kl. 11:25
o kl. 13:25

Øresundsakvariets formidler står klar alle dage med sjove historier, og dyrene fodres hver time. Kl 11 kan du selv være med til at fodre dyrene i børnerørebassinet. Så kom og vær med.

Øresundsakvariet har åbent 10-17 alle dage 25.-28. maj.

Læs mere på vores hjemmeside www.oresundsakvariet.ku.dk

Så gik drømmen i opfyldelse

  • 17-05-2017

henrik-baek

Redaktionen har modtaget følgende beretning fra Henrik Reiter.

For et par dage siden gik jeg en tur langs en lille Sjællands å. Selvom åen var smal og lavvandet så jeg flere store trykbølger fra fisk som jeg skræmte. Jeg tog notits af fiskenes placering og trådte bevoksningen lidt ned nogle strategiske steder så jeg bedre kunne snige mig ind på fiskene uden at lave for meget postyr.

I dag skulle slaget så stå, og jeg satte i raskt tempo mod det område af åen, hvor jeg havde observeret fiskene. Jeg satte mig ved et sving hvor der var godt udsyn over åen. Der skulle gå næsten en time før en fisk afslørede sin standplads ved at tage et insekt i overfladen. Forsigtigt sneg jeg mig 15 meter opstrøms fisken og firede wobleren forsigtigt ned til den. Selvom wobleren flere gange endte lige i det område, hvor den rejste, lod den sig ikke overliste. Tværtimod flyttede den sig hver gang wobleren var forbi. I over en time legede vi frem og tilbage og den der blev mest til grin var mig. Jeg fiskede yderligere et par spots længer opstrøms uden den store aktivitet.

Til sidst måtte jeg indse at jeg havde tabt dagens slag og begyndte den lange gang mod bilen. På vejen tilbage spottede jeg en ørred som ringede. Den så ikke ud til at være særlig stor, men alligevel sneg jeg mig ind på den og firede wobleren ned til den. I første forsøg fik jeg wobleren perfekt serveret. Jeg slog bøjlen over og lod wobleren dykke forsigtigt før jeg begyndte at spinne langsomt ind. Idet jeg begyndte at dreje på hjulet rejste en 10 cm trykbølge sig bag wobleren. Synet gjorde mig helt vild og jeg begyndte at råbe ”Det er vildt, det er vildt. Kom kom kom, jaaaaaa”. Hugget faldt hårdt og der var ingen tvivl om at det var en grov fisk som havde taget wobleren.

Bedst som jeg stod i min egen euforiske verden, og højlydt fortalte mig selv, at det var en kæmpe bækørred som havde taget wobleren, kom jeg med et’ tilbage til virkeligheden. Euforien blev afløst af en tur i åen da jeg gled på den mudrede brink. Helt smurt ind i mudder fightede jeg fisken, som strøg frem og tilbage i åen. Jeg måtte hoppe en enkelt gang da den røg mellem benene på mig, og for at det ikke skal være nok gik fisken også i grøden, hvor den lige skulle hjælpes fri. Til sidst lykkedes det at lande fisken det, og jeg gjaldede op mellem markerne. Fisken som målte 63 cm, blev efter et par enkelte fotos hurtigt genudsat. Hvilken fantastisk afslutning på en fisketur.