FISKEguiden – ny gratis programserie om lystfiskeri

  • 25-05-2016
FISKEguiden torsk_2

 

Danmark har fået en ny instruktiv programserie om lystfiskeri. Det hedder  “Fiskeguiden”, og de to første programmer om henholdsvis geddefiskeri og havørredfiskeri er nu online og kan ses/streames helt gratis. I løbet af året vil  der udkomme yderligere otte afsnit, som også vil kunne streames gratis. FISKEguiden er en serie på 10 gratis fiskeprogrammer, der kan inspirere og hjælpe dig med at blive en dygtigere lystfisker. Programmerne har fokus på instruktion og er primært tiltænkt nybegyndere i alle aldre.

FISKEguiden vil byde på et mix af inspirerende praktisk fiskeri og alt det basale om valg af krogtyper, stænger, liner, hjul, agn, forfang og teknikker, fortæller Gordon. Vi vil gå helt i dybden og forklare alt fra bunden og vise grejet, knuderne og detaljerne. Ikke bare ved snak, men også ved praktisk fiskeri – og ikke mindst fangster. Regler for fiskeriet såsom fredningstider, mindstemål osv. bliver gennemgået for de forskelige arter, og der bliver lagt stor vægt på etik, god stil og bæredygtigt lystfiskeri, forklarer Gordon.

FISKEguiden publiceres via Danmarks Sportsfiskerforbunds YouTube-kanal, og herfra kan de efterfølgende frit indlejres på alt fra hjemmesider, blogs, facebook og lignende. Tanken er, at alle fiskeforums og medier, grejbutikker, bloggere mv. kan indlejre de enkelte afsnit på deres egne websites, og at alle kan dele filmene, hvor det måtte være relevant. På denne måde kan vi alle sammen være med til at sprede viden om fisketeknikker og god stil ved fiskevandene gennem de næste mange år.

I løbet af juni udkommer der også et afsnit om hornfisk samt Put & Take, og senere i løbet af 2016 kommer der afsnit om torsk, makrel, sild, aborre, fladfisk og medefiskeri. De nye afsnit vil løbende blive publiceret på Danmarks Sportsfiskerforbunds YouTube-kanal, og du kan altiholde dig orienteret om samtlige afsnit, der er udkommet, på www.fiskeguiden.info

Hjælp søges til mærkning af brakvandsgedder

IMG_3116

DTU Aqua vil vide mere om brakvandsgedderne ved Sydsjælland og Møns kyster. Derfor skal der nu mærket et stort antal brakvandsgedder – og du, kære læser, kan være med til dette vigtige arbejde ved at melde dig under geddefanerne.

Af Lene Jacobsen, DTU Aqua

DTU AQUA beder derfor lystfiskere, der fisker i området, om at melde sig som fokusfiskere og registrere deres fangster af brakvandsgedder – både med og uden mærker på.  Disse oplysninger vil være med til at give viden om den enkelte geddes vandringer og adfærd samt viden om størrelsen på geddebestanden.

Mærkningen foregår i første omgang i Stege- og Jungshoved Nor samt i farvandet ud for de to områder, dvs. Stege Bugt og Bøgestrømmen. Mærkningen er gået i gang i marts 2016, og sker i samarbejde med en gruppe frivillige lystfiskere – de såkaldte Mærkefiskere, der er oplært af DTU Aqua i at mærke gedder.

GEDDERNE får et lille aflangt gult mærke – et såkaldt Floy-tag – placeret lige under rygfinnen. Mærket har et unikt nummer, så vi kan genkende den enkelte gedde. Gedden, som fanges på stang -bliver målt og vejet. Geddens nøjagtige fangststed bliver registreret med en GPS position. Efter mærkningen, der tager få minutter, bliver gedden skånsomt genudsat. Indtil videre er der mærket over 300 gedder. Mærkningen vil fortsætte i en længere periode for at få mærket rigtig mange gedder, og sikre det bedst mulige grundlag for undersøgelsen.

BLIV FOKUSFISKER. Som Fokusfisker deltager man i projektet og registrerer sine fisketure og fangster. Til gengæld vil man som Fokusfisker få jævnlig information om projektet. Fokusfiskerne skal indrapportere deres fangster i den helt nye Fangstjournal, som DTU Aqua har udviklet, se faktaboksen.  Selvom man ikke ønsker at være fokusfisker, vil DTU Aqua stadig gerne opfordre til, at man registrerer sine fisketure i området og fangster af både umærkede og mærkede brakvandsgedder i Fangstjournalen.

Når vi får mange indrapporterede fisketure med fangster af både mærkede og umærkede gedder, kan vi vurdere tætheden af gedder i de enkelte områder – og efterhånden også beskrive, hvordan geddebestanden klarer sig. Det vil være vigtig viden i forhold til at forvalte bestandene og vurdere effekten af den nuværende 5-årige beskyttelse af gedderne i disse områder. Fangsterne af de mærkede gedder vil desuden give os en masse spændende viden om andre sider af geddernes biologi – fx vandringer og vækst. Alt sammen vil gøre forvaltningen af bestandene mere præcis, hvorved bestandene på sigt kan øges, så fiskeriet bliver endnu bedre end i dag.

VIDEN MANGLER. Mærkningen foregår som en del af et større projekt omkring brakvandsgedder og –aborrer, som DTU Aqua gennemfører i disse år. Der har været stor fokus på især brakvandsgedderne de senere år, men der er ikke ret meget dokumenteret viden om brakvandsgeddernes biologi og adfærd i Danmark.  Eksempelvis har vi ikke meget viden om, hvor brakvandsgedderne gyder i de enkelte områder – fx hvorvidt de gyder i det brakke vand i områder langs kysten eller søger op i ferskvand for at gyde. Vi ved heller ikke, hvor langt en brakvandsgedde vandrer omkring, og derfor er det også vigtig at holde øje med gedder med mærker på andre steder end i de områder, hvor gedderne er mærket.

 

DSF – INTERVIEW OM CATCH & RELEASE

  • 15-05-2016
De traditionnel metoder til spinnefiskeri efter laksefisk lever kun i ringe grad op til DTU Aquas anbefalinger om skånsomt fiskeri. Desværre ønsker DSF ikke at kommentere Fisk & Fris spørgsmål om, hvordan man skal gribe denne sag an, så fiskeriet bliver mere bæredygtigt?
De traditionnel metoder til spinnefiskeri efter laksefisk lever kun i ringe grad op til DTU Aquas anbefalinger om skånsomt fiskeri. Desværre ønsker DSF ikke at kommentere Fisk & Fris spørgsmål om, hvordan man skal gribe denne sag an, så fiskeriet bliver mere bæredygtigt?

I vores ”debat-serie” om catch & release får du her det femte af de spørgsmål, som DSF alligevel ikke ønsker at debattere:

Fisk & Fri: ”Ved laksefiskeriet i de danske åer fiskes der på en sårbar bestand, og det er derfor vigtigt at maksimere overlevelseschancerne ved catch & release. I DSF folderen om skånsomt laksefiskeri, anbefaler DSF selv følgende. ”Afkrogning bør, hvor det er muligt, ske i vandet og bedst uden at røre ved fisken. Klip linen tæt ved krogen, hvis skånsom afkrogning ikke er mulig.”

Hovedparten af dødeligheden ved C & R skyldes dybe krogninger og følgevirkninger af dette: Har DSF reflekteret over, at DSF´s egne anbefalinger i praksis ikke rigtig kan lade sig gøre, når der er tale om dybe krogninger med hovedparten af de spinneteknikker, som DSF formidler gennem egne medier, kurser, instruktører og fiskeguides? Hvis DSF mener, at det kan lade sig gøre at afkroge eksempelvis en dybtkroget laks eller gedde med en traditionelt fisket spinner eller wobler med fiskens hoved og gæller fuldt nedsænket under vand, så forklar venligst, hvordan man rent praktisk skal gøre?

De traditionelle åspinneteknikker lever heller ikke op til DTU Aquas anbefalinger for skånsomt fiskeri. Hvordan vil DSF gribe denne sag an, så fiskeriet bliver mere bæredygtigt?

DSF – INTERVIEW OM CATCH & RELEASE

  • 14-05-2016

svar-4I vores ”debat-serie” om catch & release får du her det fjerde af de spørgsmål, som DSF alligevel ikke ønsker at debattere:

Fisk & Fri: ”DSF har bevilliget 80.000 kroner for at få lave en serie film – ”Fiskeguiden”, der skal vise nye lystfiskere, hvordan man fisker. Fishing Zealand har ligeledes støttet dette med 8000 kroner. I pressemeddelelsen fra www.megalops.dk hedder det, at man ”vil vi lægge stor vægt på etik, god stil og bæredygtigt lystfiskeri”. Lever indholdet af disse film op til DSF moralkodex om ikke at skade fiskene unødigt – samt DTU Aquas anbefalinger om skånsomt lystfiskeri? Hvis ja – begrund hvordan”.

DSF – CATCH & RELEASE DEBAT (del 3)

Ved at bruge langt mindre kroge monteret direkte i forfanget – som eksempelvis på release-taklet nederst til højre – minimeres unødige skader på fisken ved catch & release fiskeri set i forhold til fx det traditionelle hardbait med kæmpsestore trekroge, som ses øverst til venstre.
Ved at bruge langt mindre kroge monteret direkte i forfanget – som eksempelvis på release-taklet nederst til højre – minimeres unødige skader på fisken ved catch & release fiskeri set i forhold til fx det traditionelle hardbait med kæmpsestore trekroge, som ses øverst til venstre.

I vores debatføjleton om catch & release får du her det tredje af de spørgsmål, som DSF alligevel ikke ønsker at debattere:
Fisk & Fri: ”Som man kan læse i Fisk & Fri 4/2016 i artiklen ”Paradigmeskift i catch & release” er de traditionelle metoder til geddefiskeri med kunstagn meget langt fra at leve op til de officielle anbefalinger om skånsomt fiskeri fra www.fiskepleje.dk.

DSF har igennem sit arrangement i fx Fishing Zealand tilskyndet til en øget tilstrømning af fisketurister til brakvandsgeddefiskeriet, med udgangspunkt i, at det skal foregå på en skånsom og bæredygtig måde. Hvad har DSF tænkt sig at gøre for at sikre, at catch & release fiskeriet efter gedder, som tilføjer fiskene unødig skade samt pt ikke lever op til DTU Aquas anbefalinger – fremover vil blive mere skånsomt og bæredygtigt – både på individ og populationsniveau?